s
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  ביטוח מערכות סולאריות

  עם פתיחת משק האנרגיה לתחרות, אנו במשרדנו מציעים מגוון של פתרונות לביטוח יצור אנרגיה סולארית במגזר העסקי החקלאי ובפרטי:

   

  ביטוח חוות סולאריות:

  ביטוח מערכות סולאריות ליצור חשמל המשולבות ברשת החשמל הארצית.

   

  ביטוח קבלנים/יזמים העוסקים בהתקנת מערכות סולאריות:

  o       ביטוח לשלב ההקמה והתפעול.

  o       אחריות מקצועית משולבת עם ביטוח חבות מוצר.

  o       ביטוח נזקי אש מורחב.

  o       אובדן רווחים עקב סיכוני אש/שבר מכני.

  o       חבות כלפי צד שלישי.

  o       חבות מעבידים.

  o       ביטוח שבר מכני.

   

  ביטוח לרוכשי מערכות סולריות במגזר העסקי,חקלאי והביתי:

  o       ביטוח נזקי אש מורחב.

  o       חבות כלפי צד שלישי.

  o       חבות מעבידים.

  o       אובדן רווחים עקב סיכוני אש מורחב.

  o       ביטוח פריצה.

   

   

  יצירת קשר
  עבור לתוכן העמוד