תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח דירה

כל ביטוחי הדירות בישראל מבוססים על תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן (תקנות הביטוח על עסקי ביטוח תשמ"ב 1981), התקנות קובעות תנאי מינימום לביטוח דירה כל שינוי אשר יבוצע על ידי המבטחים יהיה לטובת המבוטח בלבד.רוב ביטוחי הדירה מתחלקים לשניים:
ביטוח מבנה - כיסוי ביטוחי עבור שווי המבנה (לרבות כל החלקים המחוברים אליו חיבור קבע ללא ערך קרקע) כנגד סיכוני אש,רעידת אדמה,נזקי טבע,התפוצצות,הצפה,נזקי מים .
ביטוח תכולה - כיסוי ביטוחי עבור שווי הרכוש בדירה כנגד סיכוני אש,התפוצצות,נזקי טבע,רעידת אדמה,גניבה,פריצה,שוד,נזקי מים,הצפה.
חברות הביטוח נוהגות להוסיף לביטוח התכולה (ללא תשלום נוסף) ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית, ביטוח שבר כלים סניטריים, ביטוח שבר טלביזיות ומער' קול,ביטוח אופניים,ביטוח כה"ס לתכשיטים.

הרחבות נוספות בתוספת תשלום:
- ביטוח ערך הקרקע בדירות. 
- ביטוח כה"ס תכשיטים/מצלמות/מחשבים.
- הגדלת גבולות אחריות צד שלישי.
- שירות למכשירי אלקטרוניקה/חשמל ביתיים.
- ביטוח פעילות עסקית בדירה.
- ביטוח לדירה לא מיושבת למעלה מ 60 יום.
- ביטוח בתים משותפים.

הנחה מיוחדת לחייל מילואים פעיל:
במידה ויוצג בפנינו בעת עריכת הביטוח כרטיס חייל מילואים פעיל, תינתן הנחה מיוחדת נוספת בשיעור של 20%.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד