ביטוח אנשי מפתח
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  ביטוח אנשי מפתח

  כל חברה עסקית, גדולה כקטנה, נשענת על עובדיה. כולם תורמים את חלקם, אך יש כאלה שהשפעתם על העסק גדולה ולעיתים מכרעת על ההתפתחות של העסק ותוצאותיו הכלכליות. אנשים אלו אם יאבדו את יכולתם להמשיך לעבוד החברה תיפגע פגיעה קשה, ולעיתים אף אנושה

  אז מה עושים?

  ביטוח אנשי מפתח המאפשר לחברה להגן על עצמה מפני מקרה פטירה של איש המפתח. הביטוח מיועד לאפשר לחברה ליצור לה מקור כספי, אשר יאפשר לה לכסות או להקטין את הנזקים, עקב מקרה מוות של אנשי המפתח.

   מטרת הכסוי:

  1.     המשכיות ויציבות של פעילות החברה במקרה מותו של איש המפתח.

  2.     ליצור לחברה בה מועסק איש המפתח מקור כספי אשר יאפשר לכסות או להקטין את הנזקים עקב מקרה מוות של איש המפתח.

  3.     מקור הגנה על כספי המשקיעים.

  4.     ניהול סיכונים של החברה

   

  קריטריונים להתאמת הכיסוי:

  1.     המבוטח הינו איש מפתח בחברה על פי מאפיינים אובייקטיביים הבוחנים את פעילותו בחברה ומידת השפעה על עסקיה ותוצאותיה.

  2.     סכום הביטוח צריך לשקף את גובה הנזק שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפסקת עבודתו עקב מותו המוקדם.

  3.     בעל הפוליסה והמוטבת בפוליסה היא החברה בה הוא מועסק.

   

  אופן עריכת הביטוח

  1.     לעריכת ביטוח לאנשי מפתח נדרש אישור מבטחי משנה.

  2.     הביטוח נערך לתקופות קצרות של 5 עד 10 שנים.

  3.     בעל הפוליסה הוא החברה המעסיקה.

  4.     איש המפתח הוא המבוטח. נדרשת הסכמתו של איש המפתח להיות מבוטח.

  5.     החברה המעסיקה הינה המוטבת בגין מלוא סכום הביטוח שנרכש.

   

  החיתום בגין ביטוח אנשי מפתח הינו תהליך חיתום רגיל הכולל חיתום רפואי, פיננסי ומקצועי הנעשה על ידי משרדנו בשגרה.

  נשמח לעמוד לשירותכם בכל מידע נוסף

  יצירת קשר
  עבור לתוכן העמוד