תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוחי חבויות

ביטוח חבויות הוא ביטוח שלפיו "חייב המבטח לשפות בגין חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי", את ביטוחי החבויות ניתן לחלק לשניים:
א. ביטוחי חבות הנובעת מאירוע תאונתי (לדוגמא: ביטוח צד שלישי,אחריות המוצר,חבות מעביד ועוד)
ב. ביטוחי חבות הנובעת ממעשה או מחדל שאינם כרוכים בהכרח מאירוע תאונתי (ביטוח אח' מקצועית)

עילת התביעה נגד המבטח בביטוח חבויות מושתת על קיום אחריות של המבוטח כלפי צד שלישי, נטל ההוכחה כי המבוטח אשם בגרימת הנזק מוטלת על צד שלישי (למעט שני מקרים בהם הטיל המחוקק אחריות מוחלטת על המזיק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק אחריות למוצרים פגומים).

בחר/י את סוג הביטוח המבוקש:

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד