תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הודעה על אירוע פריצה דירה/בית עסק

במקרה של אירוע פריצה יש לדאוג לביצוע הפעולות הבאות:
1. עם גילוי הנזק יש להודיע מיידית על כך למשטרה ולקבל אישור על כך בכתב.
2. במקביל יש לדאוג למסור הודעה טלפונית מיידית למשרדנו.
3. שמאי ישלח על ידנו לביתכם/בית עסקכם לצורך בדיקה והערכת הנזק.
4. יש לדאוג למילוי הודעה בדבר נזק מצ"ב (בהתאם לחברת הביטוח בה את/ה מבוטחים).

בכל מידע נוסף יש לפנות למירי כהן ממשרדנו:
טל - 035611561 (שלוחה 103)
דואר אלקטרוני -
miri@cohav-shavit.co.il 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד