תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח אחריות מקצועית

כל בעל מקצוע חשוף לנזקים כספיים גבוהים לעתים כאלו שלא יוכל לעמוד בהם בגין התרשלות בעבודתו, ביטוח אחריות מקצועית מכסה את בעלי מקצוע שונים מפני תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה שנעשו בתום לב. הביטוח ניתן עד לגובה האחריות הנקוב בפוליסה.

הפוליסה המקובלת לביטוח אחריות מקצועית הנה פוליסה על בסיס יום הגשת התביעה (Claims made)= התביעה נגד המבוטח תוגש במהלך תקופת הביטוח בגין מקרה נזק שאירע במהלך אותה תקופה או במהלך התקופה הרטרואקטיבית עליה סוכם עם המבטח.

פוליסה זו מותאמת לכל מבוטח בהתאם לצרכיו וניתן להרחיבה לכלול כיסויים נוספים כדוגמת: אי יושר עובדים,הרחבת כיסוי צד שלישי,תביעות דיבה,שחזור מסמכים,הרחבת חבות מוצר ועוד.

על מנת שנוכל להתאים את הכיסוי לצרכיך הביטוחיים ולתמחר עבורך את הביטוח נודה לך על מילוי המצ"ב והעברתו בחוזר למשרדנו.

כיצד הגעת אלינו?*
*
*
*
האם בשלוש שנים האחרונות נתבעת?

האם לחברה פעילות גם בחו"ל

נא ציין הרחבות אשר ברצונך לכלול
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד