תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח חבות מוצר

מכסה את אחריות המבוטח בפני נזקים שיגרמו לצד שלישי עקב פגם במוצר אשר יוצר,תוקן,סופק,יובא,נארז,הורכב על ידי המבוטח.

הפוליסה המקובלת לביטוח חבות מוצר הנה פוליסה על בסיס יום הגשת התביעה (Claims made)= התביעה נגד המבוטח תוגש במהלך תקופת הביטוח בגין מקרה נזק שאירע במהלך אותה תקופה או במהלך התקופה הרטרואקטיבית עליה סוכם עם המבטח.

פוליסה זו מותאמת לכל מבוטח בהתאם לצרכיו וניתן להרחיבה לכלול כיסויים נוספים כדוגמת: ביטוח אחריות לטיב מוצר (products guarantee),השבת מוצרים (products recall) ועוד.

על מנת שנוכל להתאים את הכיסוי לצרכיך הביטוחיים ולתמחר עבורך את הביטוח נודה לך על מילוי המצ"ב והעברתו בחוזר למשרדנו.

נמען/נים
כיצד הגעת אלינו?
לקוח קיים
הפנייה
עובד חברה מבוטחת
מזדמן
*פרט עיסוקך
*שם חברה
*שם פרטי
מספר ח.פ
*דואר אלקטרוני
כתובת משרדים
טלפון עבודה
טלפון סלולרי
משך עיסוקך המקצוע
האם בשלוש שנים האחרונות נתבעת?
כן
לא
גבולות אחריות נדרשים
פרט סוגי המוצרים עבורם נדרש הביטוח
האם הנך עוסק במוצרים האלו כ:
יבואן
יצרן
יצואן
מרכיב חלקים
סיטונאי
ציין מחזור מכירות בישראל
ציין מחזור מכירות שאר העולם
האם הנך מייצר את האריזות
כן
לא
האם הנך מתכנן את האריזות
כן
לא
האם יש צורך באישור מכון התקנים למוצריך?
כן
לא
האם חברת ביטוח כלשהי סירב לבטח אותך?
כן
לא

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד