תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הודעה על אירוע גניבה

במקרה של גניבת רכב יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. להודיע מיידית למשטרה על פרטי האירוע ולקבל על כך אישור דיווח בכתב.
2. יש להודיע מיידית טלפונית למשרדנו על האירוע.
3. יש למלא טופס הודעה על גניבה מצ"ב (בהתאם לחברת הביטוח בה הנך מבוטח/ת).
4. להמציא למשרדנו יפוי כח חתום להעברת בעלות (חתום על ידי עו"ד/רו"ח במקרה של תאגיד).
5. להמציא למשרדנו תדפיס רשיון הרכב (טופס 1010) ללא עיקולים.
6. להמציא למשרדנו מפתחות רכב + שלטים של מערכת האזעקה.
7. להמציא למשרדנו צילום ת.ז של בעל הרכב.
8. במקרה של שיעבוד לרכב - אישור המשעבד לשחרור משעבוד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת תביעות משרדנו - 03-5611561
מירי - שלוחה 103
חגית - שלוחה 112

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד