תאונות אישיות
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  ביטוח תאונות אישיות

  ביטוח זה מסדיר פיצוי כספי למבוטח או למוטב במקרה של נזק גופני כתוצאה מתאונה או מחלה אשר יגרמו למבוטח במהלך תקופת הביטוח.
  ניתן לכלול בביטוח כיסוי עבור מוות, נכות, אובדן כושר ומחלה.
  הביטוח מכסה אירוע תאונתי בכל מקום ובכל שעה ובלבד שמדובר בתאונה גופנית בלתי צפויה שנגרמה במישרין על ידי גורם חיצוני אשר בלי תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית למקרה.
  סכום הפיצויים למקרה (מוות,נכות,אי כושר) נקוב בפוליסה, סכום הפיצויים לנכות = נכות של 100%, במקרה של נכות חלקית (לצמיתות) ישולם אחוז מסכום הפיצויים המלא (לפי הקבוע בלוח הסילוקין).
  הפיצוי על אי כושר עבודה נקוב בפוליסה על בסיס שבועי ומוגבל לתקופה בד"כ של 54-108 שבועות.
  הרחב לביטוח מחלות ניתן לאובדן כושר מוחלט לעבוד בעבודה ובריתוק המבוטח לבית או לבי"ח, הכיסוי מוגבל לנזק הנובע ממחלה בה חלה המבוטח בזמן המצאו במדינת ישראל. הפיצוי במקרה נזק מכוסה נקוב בפוליסה על בסיס שבועי.
  אנו במשרדנו צברנו נסיון רב בענף ביטוח זה, אנו מבצעים ביטוחי תאונות לועדי העובדים, מוסדות,אגודות ספורט,מפעילי חוגים, מרכזי ספורט וברכות שחייה.

  הנחה מיוחדת לחייל מילואים פעיל:
  במידה ויוצג בפנינו בעת עריכת הביטוח כרטיס חייל מילואים פעיל, תינתן הנחה מיוחדת נוספת בשיעור של 20%.

  נשמח לעמוד לשירותך בכל מידע נוסף אשר יידרש לך. 

  יצירת קשר
  עבור לתוכן העמוד