צור קשר
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  ביטוח קייטנות

  אנו בדעה כי כי בנוסף לכל הקריטריונים לבחירת קייטנה עבור הילדים יש לבדוק גם את רמת הבטיחות בקייטנה, להלן מספר נקודות עליהן יש לתת את הדעת טרם בחירת הקייטנה:

  בטיחות בהסעות - יש לבדוק את שם חברת ההסעות לצורך בדיקתה באינטרנט, לבדוק כי נהג ההסעה מחזיק ברישיון מתאים עליו תהיה חותמת רשאי להסיע ילדים (תקנה 84),לחברת ההסעות כלי רכב ראויים ותקינים להסעות העומדים בתקנים של משרד התחבורה לרבות חגורות בטיחות על כל מושב,נקודות הפיזור והאיסוף אשר הוגדרו הנם בטוחות ולא חשופות לכביש. 

  רישיון עסק - כמו כל עסק, גם על מפעלי הקייטנה לעמוד בכל הדרישות המוטלות על מי שמבקש רישיון עסק. יש לדאוג לוודא כי לבעלי הקייטנה רשיון הפעלה תקף.

  באתר משרד החינוך ניתן למצוא הסבר מפורט והנחיות המפרטות את חובותיו של מנהל הקייטנה, תהליכי הרישוי, בניית סגל ההדרכה, בכתובת הבאה: http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/7/7-11/horaotkeva/k-2009-8b-7-11-15.htm

  ביטוח קייטנות - המבוטח (בעל הקייטנה) צריך להגדיר במפורש את סוג העיסוק של הקייטנה, משך תקופת הקייטנה, מספר הילדים אשר ישתתפו בקייטנה,במידה והקיטנה כוללת נסיעות לים/בריכה או פעילות אקסטרים יש לדאוג להרחב מתאים בפוליסה,במידה והקייטנה כוללת הסעות יש לדאוג  להרחב מתאים בפוליסה, במידה והקייטנה כוללת לינה בחוץ לבית או שהייה בחו"ל יש להרחיב הפוליסה בהתאם ולשים לב לתנאים הנדרשים על ידי המבטח,יש לוודא כי גבולות אחריות צד ביטוח שלישי אחריות מקצועית ותאונות אישיות הנם נאותים ומספקים. 

  יצירת קשר
  עבור לתוכן העמוד